Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dokumenty

SPIS TREŚCI

 

I.

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ
- załącznik do statutu: Regulamin organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami POBIERZ

2. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2023-2024. POBIERZ

3. Program promocji zdrowia psychicznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

4. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów z orzeczeniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 5

6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. POBIERZ

7. Regulamin wynagradzania. POBIERZ

8. Regulamin organizacyjny. POBIERZ

9. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. POBIERZ

10. Kodeks etyki POBIERZ

11. Standardy Ochrony Małoletnich

 

II.

1. Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

2. Regulamin Złotej Księgi. POBIERZ

3. Regulamin przyznawania tytułu Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

4. Regulamin programu „Złote Pióra”.  POBIERZ

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

6. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

7. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z e-dziennika - Instrukcja pierwszego logowania POBIERZ

8. Szkolny Program Doradztwa Zawodowego. POBIERZ

9. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

10. Procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

11. Procedura realizacji zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

12. Zasady organizowania zajęć z religii i etyki w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

III.

1. Procedura postepowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia/dziecka. POBIERZ

2. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  POBIERZ

3. Plan ewakuacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu.

4. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

5. Procedura postępowania dla osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego – wtargnięcie napastnika. POBIERZ

6. Procedura postępowania dla osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego – incydentem bombowym. POBIERZ

7. Procedura postępowania dla osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu na wypadek zagrożenia chemicznego. POBIERZ

8. Procedura postepowania w przypadku ucznia utrudniającego prowadzenie lekcji w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

9. Postepowanie w sytuacji wagarów ucznia. POBIERZ

10. Procedura postepowania w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu w przypadku trudnej sytuacji z uczniem podczas pobytu w szkole. POBIERZ

11. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia. POBIERZ

12. Cyberprzemoc – Procedury Szkolnego Reagowania w szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

13. Procedura postepowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. POBIERZ

14. Sposoby i metody postępowania w przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia palenia papierosów przez ucznia. POBIERZ

15. Procedura postepowania wobec ucznia, który jest sprawca czynu karalnego (przemocy, bójki). POBIERZ

16. Postepowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. POBIERZ

17. Procedura postępowania w przypadku pobicia lub bójki. POBIERZ

18. Procedura postepowania w sytuacji dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły. POBIERZ

19. Postępowanie w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. POBIERZ

20. Procedura postepowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

21. Regulamin bezpiecznej przerwy międzylekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

22. Regulamin dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

23. Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

24. Regulamin pracowni komputerowej. POBIERZ

25. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej. POBIERZ

26. Regulamin korzystania ze szkolnych obiektów sportowych. POBIERZ

27. Regulamin świetlicy szkolnej. POBIERZ         
      - Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. POBIERZ
      - Tematyczny plan pracy świetlicy szkolnej.
      - Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej.

28. Regulamin biblioteki. POBIERZ

29. Program pracy Aktywu Bibliotecznego. POBIERZ

30. Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych. POBIERZ

31. Regulamin pracowni chemicznej. POBIERZ

32. Procedura podziału na grupy języka obcego zgodnie z poziomem zaawansowania językowego. POBIERZ

33. Szkolny Program Ekologiczny – Walka ze smogiem. pobierz

34. Procedura dotycząca podawania uczniom leków w Szkole Podstawowej nr 5. POBIERZ

35. Procedura przebywania rodziców/prawnych opiekunów oraz osób trzecich na terenie szkoły. POBIERZ

36. Regulamin monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5. POBIERZ

37. Procedury, deklaracje i oświadczenia - KORONAWIRUS POBIERZ

38. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w czasie pandemii Covid-19 POBIERZ

39. Procedura w sprawie sposobu organizacji działalności Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu od 01 września 2020 r. w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i potrzebą dostosowania funkcjonowania szkoły do zaistniałej sytuacji. POBIERZ 

40. Regulamin zdalnego nauczania 2020/2021 POBIERZ

41. Procedura w sprawie sposobu organizacji działalności Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu od 18 stycznia 2021 r. w związku z powrotem uczniów klas I-III do trybu nauki stacjonarnej. POBIERZ

 

 

 

1. 
Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny SP5 2023-2024
Pobierz
pdf - 0.48MB
2. 
Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny SP5 2023-2024
Pobierz
docx - 0.17MB
3. 
Regulamin Organizacyjny
Pobierz
pdf - 3.82MB
4. 
Standardy Ochrony Małoletnich
Pobierz
pdf - 3.74MB
5. 
Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 
Pobierz
pdf - 0MB
6. 
Szkolny-program-wych-profilaktyczny-2022_23(1)
Pobierz
pdf - 0.56MB
7. 
udostepnienie-zapisu-z-monitoringu
Pobierz
docx - 0.02MB
8. 
program doradztwa zawodowego SP5
Pobierz
pdf - 1.43MB
9. 
regulamin-zlote-piora - nowe 2021-2022
Pobierz
pdf - 0.23MB
10. 
regulamin-zlote-piora - nowe 2021-2022
Pobierz
pdf - 0.23MB
11. 
regulamin-zlote-piora - nowe 2021-2022
Pobierz
pdf - 0.23MB
12. 
regulamin-zlote-piora - nowe 2021-2022
Pobierz
pdf - 0.23MB
13. 
System pomocy pp oraz wspierania uczniów
Pobierz
pdf - 2.98MB
14. 
Regulamin RP
Pobierz
pdf - 0.17MB
15. 
procedura covid 18.01.2021
Pobierz
pdf - 0.11MB
16. 
Regulamin świetlicy szkolnej 2020
Pobierz
pdf - 0.39MB
17. 
Statut
Pobierz
pdf - 0.64MB
18. 
regulamin-monitoringu.pdf
Pobierz
pdf - 0.16MB
19. 
procedura-przebywania-rodzicow-w-szkole.pdf
Pobierz
pdf - 0.18MB
20. 
zasady-rekrutacji-do-swietlicy-szkolnej-przy-szkole-podstawowej-nr-5-im.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
21. 
pierwsze-logowanie-do-e-dziennika.pdf
Pobierz
pdf - 0.41MB
22. 
regulamin-e-dziennika-2019.pdf
Pobierz
pdf - 0.28MB
23. 
regulamin-organizacji-opieki-zdrowotnej-nad-uczniami-2019.pdf
Pobierz
pdf - 0.16MB
24. 
absolwent.pdf
Pobierz
pdf - 0.12MB
25. 
absolwent.pdf
Pobierz
pdf - 0.12MB
26. 
zlota-ksiaga.pdf
Pobierz
pdf - 0.12MB
27. 
regulamin-samorzadu-uczniowskiego.pdf
Pobierz
pdf - 0.17MB
28. 
2018regulaminradypedagogicznej-publikacja284526721.pdf
Pobierz
pdf - 0.6MB
29. 
procedura-podawania-lekow.pdf
Pobierz
pdf - 0.13MB
30. 
wsdz-nowy-2019.pdf
Pobierz
pdf - 0.54MB
31. 
zalacznik-do-uchwaly-rady-pedagogicznej.pdf
Pobierz
pdf - 0.21MB
32. 
regulamin-sali-gim.pdf
Pobierz
pdf - 0.04MB
33. 
regulamin-biblioteki-szkolnej.pdf
Pobierz
pdf - 0.1MB
34. 
regulamin-korzystania-z-darmowych-podrecznikow-lub-materialow-edukacyjnych.pdf
Pobierz
pdf - 0.07MB
35. 
procedury-zwalniania-z-wf.pdf
Pobierz
pdf - 0.08MB
36. 
zasady-organizowania-zajec-z-religii-i-etyki-pazdziernik-2019-r.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
37. 
postepowanie-czyny-karalne.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
38. 
program-pracy-aktywu-bibliotecznego.pdf
Pobierz
pdf - 0.09MB
39. 
program-promocji-zdrowia-psychicznego.pdf
Pobierz
pdf - 0.22MB
40. 
tematyczny-plan-pracy-swietlicy-w-sp-nr-5.pdf
Pobierz
pdf - 0.15MB
41. 
roczny-plan-pracy-swietlicy-w-sp-nr-5.pdf
Pobierz
pdf - 0.17MB
42. 
regulamin-swietlicy-szkolnej-2019-2020.pdf
Pobierz
pdf - 0.08MB
43. 
regulamin-samorzadu-uczniowskiego.pdf
Pobierz
pdf - 0.17MB
44. 
regulamin-obiektow-sportowych.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
45. 
sposoby-i-metody-postepowania-w-przypadkach-podejrzenia-lub-stwierdzenia-palenia-papierosowe-papierosa-przez-ucznia.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
46. 
regulamin-przerw.pdf
Pobierz
pdf - 0.24MB
47. 
regulamin-dyzurow-nauczycieli.pdf
Pobierz
pdf - 0.2MB
48. 
regulamin-pracowni-chemicznej.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
49. 
procedury-fakultety.pdf
Pobierz
pdf - 0.09MB
50. 
procedury-w-przypadku-trudnej-sytuacji-z-uczniem-podczas-pobytu-w-szkole.pdf
Pobierz
pdf - 0.15MB
51. 
procedura-postepowania-w-przypadku-prob-samobojczych-min-skonwertowany.pdf
Pobierz
pdf - 0.08MB
52. 
procedura-postepowania-w-przypadku-pobicia-lub-bojki.pdf
Pobierz
pdf - 0.07MB
53. 
procedura-2.pdf
Pobierz
pdf - 0.09MB
54. 
procedura-1.pdf
Pobierz
pdf - 0.09MB
55. 
procedura-uczen-pod-wplywem-alkoholu.pdf
Pobierz
pdf - 0.17MB
56. 
postepowanie-w-przypadku-podejrzenia-krzywdzenia-dziecka-min-word.pdf
Pobierz
pdf - 0.05MB
57. 
podzial-grup.pdf
Pobierz
pdf - 0.08MB
58. 
kodeks-etyki-2019.pdf
Pobierz
pdf - 0.12MB
59. 
dewastacja-mienia.pdf
Pobierz
pdf - 0.1MB
60. 
regulamin-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnychdocx-sp5.pdf
Pobierz
pdf - 0.19MB
Data dodania: 2019-11-06 18:04:13
Data edycji: 2024-04-15 18:11:47
Ilość wyświetleń: 14087

Kalendarz

E-bezpieczeństwo

NASZE  DZIAŁANIA

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Bezpieczny czat internetowy:

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej