Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dokumenty

SPIS TREŚCI

 

I.

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ
- załącznik do statutu: Regulamin organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami POBIERZ

2. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. POBIERZ

3. Program promocji zdrowia psychicznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

4. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów z orzeczeniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

5. Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. pobierz

6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. POBIERZ

7. Regulamin wynagradzania. POBIERZ

8. Regulamin organizacyjny. POBIERZ

9. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. POBIERZ

10. Kodeks etyki POBIERZ

 

II.

1. Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

2. Regulamin Złotej Księgi. POBIERZ

3. Regulamin przyznawania tytułu Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

4. Regulamin programu „Złote Pióra”.  POBIERZ

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

6. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

7. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z e-dziennika - Instrukcja pierwszego logowania POBIERZ

8. Szkolny Program Doradztwa Zawodowego. POBIERZ

9. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

10. Procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

11. Procedura realizacji zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

12. Zasady organizowania zajęć z religii i etyki w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

III.

1. Procedura postepowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia/dziecka. POBIERZ

2. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  POBIERZ

3. Plan ewakuacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu.

4. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

5. Procedura postępowania dla osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego – wtargnięcie napastnika. POBIERZ

6. Procedura postępowania dla osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego – incydentem bombowym. POBIERZ

7. Procedura postępowania dla osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu na wypadek zagrożenia chemicznego. POBIERZ

8. Procedura postepowania w przypadku ucznia utrudniającego prowadzenie lekcji w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

9. Postepowanie w sytuacji wagarów ucznia. POBIERZ

10. Procedura postepowania w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu w przypadku trudnej sytuacji z uczniem podczas pobytu w szkole. POBIERZ

11. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia. POBIERZ

12. Cyberprzemoc – Procedury Szkolnego Reagowania w szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

13. Procedura postepowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. POBIERZ

14. Sposoby i metody postępowania w przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia palenia papierosów przez ucznia. POBIERZ

15. Procedura postepowania wobec ucznia, który jest sprawca czynu karalnego (przemocy, bójki). POBIERZ

16. Postepowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. POBIERZ

17. Procedura postępowania w przypadku pobicia lub bójki. POBIERZ

18. Procedura postepowania w sytuacji dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły. POBIERZ

19. Postępowanie w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. POBIERZ

20. Procedura postepowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

21. Regulamin bezpiecznej przerwy międzylekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

22. Regulamin dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

23. Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. POBIERZ

24. Regulamin pracowni komputerowej. POBIERZ

25. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej. POBIERZ

26. Regulamin korzystania ze szkolnych obiektów sportowych. POBIERZ

27. Regulamin świetlicy szkolnej. POBIERZ         
      - Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. POBIERZ
      - Tematyczny plan pracy świetlicy szkolnej.
      - Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej.

28. Regulamin biblioteki. POBIERZ

29. Program pracy Aktywu Bibliotecznego. POBIERZ

30. Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych. POBIERZ

31. Regulamin pracowni chemicznej. POBIERZ

32. Procedura podziału na grupy języka obcego zgodnie z poziomem zaawansowania językowego. POBIERZ

33. Szkolny Program Ekologiczny – Walka ze smogiem. pobierz

34. Procedura dotycząca podawania uczniom leków w Szkole Podstawowej nr 5. POBIERZ

35. Procedura przebywania rodziców/prawnych opiekunów oraz osób trzecich na terenie szkoły. POBIERZ

36. Regulamin monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5. POBIERZ

37. Procedury, deklaracje i oświadczenia - KORONAWIRUS POBIERZ

38. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w czasie pandemii Covid-19 POBIERZ

39. Procedura w sprawie sposobu organizacji działalności Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu od 01 września 2020 r. w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i potrzebą dostosowania funkcjonowania szkoły do zaistniałej sytuacji. POBIERZ 

40. Regulamin zdalnego nauczania 2020/2021 POBIERZ

41. Procedura w sprawie sposobu organizacji działalności Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu od 18 stycznia 2021 r. w związku z powrotem uczniów klas I-III do trybu nauki stacjonarnej. POBIERZ

 

 

 

1. 
Szkolny-program-wych-profilaktyczny-2022_23(1)
Pobierz
pdf - 0.56MB
2. 
Szkolny-program-wych-profilaktyczny-2022_23
Pobierz
pdf - 0.56MB
3. 
udostepnienie-zapisu-z-monitoringu
Pobierz
docx - 0.02MB
4. 
program doradztwa zawodowego SP5
Pobierz
pdf - 1.43MB
5. 
regulamin-zlote-piora - nowe 2021-2022
Pobierz
pdf - 0.23MB
6. 
regulamin-zlote-piora - nowe 2021-2022
Pobierz
pdf - 0.23MB
7. 
regulamin-zlote-piora - nowe 2021-2022
Pobierz
pdf - 0.23MB
8. 
regulamin-zlote-piora - nowe 2021-2022
Pobierz
pdf - 0.23MB
9. 
System pomocy pp oraz wspierania uczniów
Pobierz
pdf - 2.98MB
10. 
Regulamin RP
Pobierz
pdf - 0.17MB
11. 
procedura covid 18.01.2021
Pobierz
pdf - 0.11MB
12. 
Regulamin świetlicy szkolnej 2020
Pobierz
pdf - 0.39MB
13. 
Statut
Pobierz
pdf - 0.64MB
14. 
regulamin-monitoringu.pdf
Pobierz
pdf - 0.16MB
15. 
procedura-przebywania-rodzicow-w-szkole.pdf
Pobierz
pdf - 0.18MB
16. 
zasady-rekrutacji-do-swietlicy-szkolnej-przy-szkole-podstawowej-nr-5-im.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
17. 
pierwsze-logowanie-do-e-dziennika.pdf
Pobierz
pdf - 0.41MB
18. 
regulamin-e-dziennika-2019.pdf
Pobierz
pdf - 0.28MB
19. 
regulamin-organizacji-opieki-zdrowotnej-nad-uczniami-2019.pdf
Pobierz
pdf - 0.16MB
20. 
absolwent.pdf
Pobierz
pdf - 0.12MB
21. 
absolwent.pdf
Pobierz
pdf - 0.12MB
22. 
zlota-ksiaga.pdf
Pobierz
pdf - 0.12MB
23. 
regulamin-samorzadu-uczniowskiego.pdf
Pobierz
pdf - 0.17MB
24. 
2018regulaminradypedagogicznej-publikacja284526721.pdf
Pobierz
pdf - 0.6MB
25. 
procedura-podawania-lekow.pdf
Pobierz
pdf - 0.13MB
26. 
wsdz-nowy-2019.pdf
Pobierz
pdf - 0.54MB
27. 
zalacznik-do-uchwaly-rady-pedagogicznej.pdf
Pobierz
pdf - 0.21MB
28. 
regulamin-organizacyjny-sp5.pdf
Pobierz
pdf - 0.21MB
29. 
regulamin-ucznia-ze-zmianami-z-dn1102019.pdf
Pobierz
pdf - 0.14MB
30. 
regulamin-sali-gim.pdf
Pobierz
pdf - 0.04MB
31. 
regulamin-biblioteki-szkolnej.pdf
Pobierz
pdf - 0.1MB
32. 
regulamin-korzystania-z-darmowych-podrecznikow-lub-materialow-edukacyjnych.pdf
Pobierz
pdf - 0.07MB
33. 
procedury-zwalniania-z-wf.pdf
Pobierz
pdf - 0.08MB
34. 
zasady-organizowania-zajec-z-religii-i-etyki-pazdziernik-2019-r.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
35. 
postepowanie-czyny-karalne.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
36. 
program-pracy-aktywu-bibliotecznego.pdf
Pobierz
pdf - 0.09MB
37. 
program-promocji-zdrowia-psychicznego.pdf
Pobierz
pdf - 0.22MB
38. 
tematyczny-plan-pracy-swietlicy-w-sp-nr-5.pdf
Pobierz
pdf - 0.15MB
39. 
roczny-plan-pracy-swietlicy-w-sp-nr-5.pdf
Pobierz
pdf - 0.17MB
40. 
regulamin-swietlicy-szkolnej-2019-2020.pdf
Pobierz
pdf - 0.08MB
41. 
regulamin-samorzadu-uczniowskiego.pdf
Pobierz
pdf - 0.17MB
42. 
regulamin-obiektow-sportowych.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
43. 
sposoby-i-metody-postepowania-w-przypadkach-podejrzenia-lub-stwierdzenia-palenia-papierosowe-papierosa-przez-ucznia.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
44. 
regulamin-przerw.pdf
Pobierz
pdf - 0.24MB
45. 
regulamin-dyzurow-nauczycieli.pdf
Pobierz
pdf - 0.2MB
46. 
regulamin-pracowni-chemicznej.pdf
Pobierz
pdf - 0.06MB
47. 
procedury-fakultety.pdf
Pobierz
pdf - 0.09MB
48. 
procedury-w-przypadku-trudnej-sytuacji-z-uczniem-podczas-pobytu-w-szkole.pdf
Pobierz
pdf - 0.15MB
49. 
procedura-postepowania-w-przypadku-prob-samobojczych-min-skonwertowany.pdf
Pobierz
pdf - 0.08MB
50. 
procedura-postepowania-w-przypadku-pobicia-lub-bojki.pdf
Pobierz
pdf - 0.07MB
51. 
procedura-2.pdf
Pobierz
pdf - 0.09MB
52. 
procedura-1.pdf
Pobierz
pdf - 0.09MB
53. 
procedura-uczen-pod-wplywem-alkoholu.pdf
Pobierz
pdf - 0.17MB
54. 
postepowanie-w-przypadku-podejrzenia-krzywdzenia-dziecka-min-word.pdf
Pobierz
pdf - 0.05MB
55. 
podzial-grup.pdf
Pobierz
pdf - 0.08MB
56. 
kodeks-etyki-2019.pdf
Pobierz
pdf - 0.12MB
57. 
dewastacja-mienia.pdf
Pobierz
pdf - 0.1MB
58. 
regulamin-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnychdocx-sp5.pdf
Pobierz
pdf - 0.19MB
Data dodania: 2019-11-06 18:04:13
Data edycji: 2023-09-13 15:25:09
Ilość wyświetleń: 13071

Kalendarz

E-bezpieczeństwo

NASZE  DZIAŁANIA

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Bezpieczny czat internetowy:

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook