Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 6121350, mail: sekretariat@sp5.boleslawiec.eu  reprezentowana przez Dyrektora; dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
    tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne w związku
    z obowiązkami prawnymi, a także podmioty działające na zlecenie administratora,
  • dane przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu.

 

Data dodania: 2021-02-01 09:30:14
Data edycji: 2024-05-13 17:29:40
Ilość wyświetleń: 17808

Kalendarz

E-bezpieczeństwo

NASZE  DZIAŁANIA

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Bezpieczny czat internetowy:

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej