Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Tradycje turystyczne

Od początku istnienia szkoły działalność krajoznawczo – turystyczna stanowiła ważny element pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

Szkoła Podstawowa nr 5, a potem Miejski Zespół Szkół nr 1 „ stawia sobie za cel wychowanie przez turystykę, która stwarza możliwość wielokierunkowej edukacji, pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego oraz wychowania twórczych i świadomych swego miejsca w świecie obywateli.[…]

Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców.

Poprzez turystykę i krajoznawstwo wyzwala i rozwija zainteresowania dziecka otaczającą rzeczywistością i wyrabia odpowiedzialność za najbliższe środowisko.

Szkoła stwarza warunki do poznania przez dzieci i młodzież własnego dziedzictwa kulturowego, kształtowania postawy zaangażowania się w funkcjonowanie najbliższego środowiska, własnego regionu, ale także postaw otwartych na zrozumienie innych kultur i zbliżenie europejskie”*.

O eksponowanym miejscu turystyki spośród innych form działalności dydaktyczno – wychowawczej w szkole można mówić od 1991 roku, kiedy to nauczyciel geografii p. Roman Binkiewicz i nauczycielki nauczania początkowego p. Barbara Kawałko i p. Czesława Kopania zainicjowali ruch turystyczny w szkole.

Po czterech latach ciekawych i pozytywnych doświadczeń opracowali i od 1995 do 1998 roku realizowali autorski program turystyczny.

Kilkuletnia działalność krajoznawczo – turystyczna w pierwszym etapie nauczania oraz wysokie osiągnięcia w rajdach, konkursach, olimpiadach uczniów klas starszych zaowocowały nadaniem szkole imienia Aleksandra Janowskiego – wybitnego turysty, krajoznawcy, pedagoga, współorganizatora Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Uroczystość ta miała miejsce dnia 15 października 1997 roku.

 

wwwttt

 

W tym dniu została też otwarta Izba Tradycji poświęcona naszemu patronowi, w której zgromadzono kroniki, dyplomy, zdjęcia, odznaki oraz inne pamiątki związane z turystyczną działalnością szkoły. 
Jak mówi przysłowie - ,,Cudze chwalicie – swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”- my wiemy i chcemy poznawać najbliższe okolice, które kojarzą się nam z naszym pochodzeniem.

Miesiąc październik jest okresem, w którym obchodzimy ,, Dni Patrona”.

 

W ciągu roku szkolnego na wszystkich poziomach nauczania organizowane są różnego rodzaju wycieczki piesze lub autokarowe do bliższych lub odległych ale bardzo ciekawych i wartych zobaczenia miejsc.

Są one organizowane w różnych porach roku, więc uczniowie mają możliwość dokładnego poznania siedlisk różnych roślin charakterystycznych dla danego regionu, oglądają pomniki przyrody żywej i nieożywionej, szkółki leśne, maszyny i narzędzia używane w różnych zawodach, zabudowę dawną i współczesną, zabytki architektury świeckiej i sakralnej, rezerwaty przyrody, parki narodowe, skanseny, muzea.

Obok aktywności poznawczej mogą doskonalić sprawność fizyczną pokonując różne przeszkody terenowe.

wwwt3

wwwt1

Data dodania: 2018-10-28 19:07:03
Data edycji: 2018-10-28 21:09:49
Ilość wyświetleń: 3330

Kalendarz

E-bezpieczeństwo

NASZE  DZIAŁANIA

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Bezpieczny czat internetowy:

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej