Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Osiągnięcia i dyplomy

Pod koniec października 2020 r. zostały przyznane Europejskie Odznaki Jakości za projekty eTwinning. Miło nam poinformować, że na tej liście znalazła się Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu i otrzymała to zaszczytne wyróżnienie. Odznakę projekty reprezentujące najwyższy europejski poziom. To wielki sukces naszej szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 3b pod kierunkiem nauczycielki- Doroty Stanałowskiej, pracowali nad projektem Nature Friendly (Przyjazny naturze), który realizowany był wiosną przez szesnaście klas z Turcji, Portugalii, Gruzji, Rumunii i Polski. Głównym założeniem tego zadania było zwiększenie świadomości uczniów na temat globalnego ocieplenia oraz uświadomienia, że możemy temu zapobiec poprzez zmianę codziennych nawyków.

Dzięki realizacji projektu uczniowie:

- wzmacniali więzi między uczniami a ich najbliższym otoczeniem (zwłaszcza przyrodą),

- rozwijali umiejętności społecznych uczniów (poprzez pracę indywidualną i zespołową, poszanowanie pomysłów innych, pewność siebie, poczucie odpowiedzialności za to, co robią, świadomość swoich umiejętności i mocnych stron),

- rozwijali ciekawość poznawczą,

- mobilizowali się do samodzielnej pracy,

- rozwijali umiejętności kreatywnego myślenia,

- zdobywali podstawowe umiejętności i doświadczenia w zakresie prostych narzędzi TIK,

- budowali pozytywne doświadczenia wynikające z interakcji z przyjaciółmi z innych krajów europejskich,

- budowali pozytywne nastawienie do ludzi, którzy w przyszłości będą kontaktować się z różnymi narodami.

Szkoła Podstawowa nr 5 już trzeci rok z rzędu pracuje w oparciu o projekty eTwinning, bo właśnie te metody od kilku lat uznawane są jako modelowe, godne naśladowania w nauczaniu w XXI wieku. Dodatkowo sprawiają uczniom wiele satysfakcji i radości. Wymiana doświadczeń i współpraca z zaangażowanymi nauczycielami w eTwinning pozwala na planowanie i prowadzenie zajęć według najwyżej ocenianych standardów europejskich. Program eTwinning zapewnia wszechstronny rozwój i zaangażowanie w proces nauczania każdego ucznia, a nauczycielom umożliwia stałą aktualizację wiedzy, zdobywanie informacji na temat nowoczesnych narzędzi i materiałów.

W tym roku szkolnym nasza szkoła realizuje siedem projektów eTwinning, w tym sześć międzynarodowych. Realizują je klasy: 1a,1b,3a,i 3b. Projekty są o różnej tematyce. Uczniowie uczą się kodować i programować. Podpatrują rówieśników z innych krajów. Nabywają nowe umiejętności, a wszystko to w projektach Imagine The Code i Encoded for fun. W projekcie Child in Art bawimy się plastyką i muzyką. Koordynatorką jest nauczycielka naszej szkoły – pani Dorota Stanałowska, a wśród uczestników nauczyciele i uczniowie z Włoch, Grecji, Turcji, Rumunii, Gruzji i Polski. Pantomima i perkusja ciała to nowe doświadczenia w projekcje For the Power of My Dreams. Uczniowie biorą udział również w projekcie tematycznie związanym z bajkami- Let’s Go To Fairyland. Mają okazję poznawać bajki polskie i innych narodów, następnie przedstawiają je metodą dramy.

Projekt polski Kierunek bezpieczeństwo właśnie się skończył. Przez dwa miesiące uczniowie z 28 klasami z kraju realizowali zagadnienia o szeroko pojętej tematyce bezpieczeństwa w szkole i na ulicy. Ostatni projekt Steamist jest powiązany z nauką STEM (nauki przyrodnicze -Science, technologia- Technology, inżynieria- Engineering i matematyka- Math).

Koordynatorką przedstawionych działań w ramach programu eTwinning jest p. Dorota Stanałowska, która realizuje projekty własne oraz partnerskie z ogromnym zaangażowaniem, jest pomysłodawczynią wielu z nich i zachęca z powodzeniem innych nauczycieli oraz uczniów do współpracy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu znalazła się wśród 55 szkół, które w tym roku otrzymały Odznakę Szkoły eTwinning. Nauczycielki naszej szkoły- p. Dorota Stanałowska, Agnieszka Bednarska, Jolanta Wierzbicka, Barbara Dolecka i Danuta Dereszyńska- współpracujące z eTwinning, prowadzące projekty, swoją pracą, zaangażowaniem przyczyniły się do tego sukcesu. Gratulacje!

     Zdobywanie odznaki Szkoła eTwinning to proces ukierunkowany na rozwój, którego elementy można obiektywnie ocenić i składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy to automatyczne sprawdzenie trzech następujących punktów:

  • szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat,
  • podczas składania wniosku, ze szkołą powiązanych jest co najmniej dwóch nauczycieli aktywnych w eTwinningu,
  • nauczyciel jest uznawany za aktywnego, jeśli założy własny projekt lub przyłączy się do aktywnej współpracy, lub w rozpatrywanym okresie weźmie udział w wydarzeniu online, learning event lub seminarium online,
  • zrealizowano europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości (w ciągu ostatnich dwóch lat licząc wstecz od daty składania wniosku o odznakę).

Etap drugi polega na wypełnieniu formularza samoewaluacyjnego wspomnianego wyżej, z uwzględnieniem następujących sześciu kryteriów:

  • Kryterium A.- Szkoła musi zademonstrować działania, które dowiodą świadomości nauczycieli/uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
  • Kryterium B.- Szkoła musi zademonstrować istnienie aktywnej współpracy pomiędzy grupą trzech lub więcej nauczycieli z danej szkoły w ramach działań
  • Kryterium C.- Szkoła musi pokazać, że przynajmniej dwie grupy uczniów w szkole są zaangażowane w projekty eTwinning.
  • Kryterium D.- Szkoła musi pokazać, że przynajmniej dwóch nauczycieli aktywnie działających w eTwinningu wzięło udział w przynajmniej jednym wydarzeniu edukacyjnym, i że wnieśli oni wkład na rzecz strategicznego rozwoju szkoły.
  • Kryterium E.- Szkoła musi publicznie pokazać swoje zaangażowanie w eTwinning. Może to uczynić np. poprzez pokazanie logo i/lub poprzez opisanie swoich działań w eTwinningu na stronie szkoły lub może to być „dowód” w postaci materiałów promocyjnych szkoły/dokumentu dotyczącego polityki szkoły.
  • Kryterium F.- Szkoła musi dowieść, że w roku, w którym przyznano odznakę Szkoła eTwinning w szkole lub w lokalnej społeczności odbyły się działania promocyjne na rzecz eTwinningu.

     Nasza szkoła przedstawiła materiały świadczące o spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów, które zostały potwierdzone przez dyrektora szkoły.

     Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej szkoły, by na bieżąco śledzić działania projektowe związane z eTwinning: http://www.sp5.boleslawiec.eu/.

Data dodania: 2019-08-27 21:26:13
Data edycji: 2021-04-08 21:18:11
Ilość wyświetleń: 2889

Kalendarz

E-bezpieczeństwo

NASZE  DZIAŁANIA

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Bezpieczny czat internetowy:

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej