Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

CZTERY PORY ROKU - BIEGAJ Z MOSIR

CZTERY PORY ROKU - BIEGAJ Z MOSIR

REGULAMIN CYKLU BIEGÓW 

„Cztery pory roku – biegaj z MOSiR” 

 1. CEL IMPREZY 

- Popularyzacja i upowszechnianie biegów jako najprostszej formy aktywności ruchowej. - Integracja środowisk sportowych. - Promocja Bolesławca 

 1. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 59-700 Bolesławiec ul. Spółdzielcza 2, tel. (075) 732 38 86; www.mosir.boleslawiec.pl 

Klub Biegacza Bolesławiec 

Biuro Organizacyjne 

Imprezy MOSiR Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2 tel./fax 075 732 38 86, e-mail: zawody@mosir.bolesławiec.pl 

 1. TERMINY I MIEJSCE 

Zawody zostaną rozegrane w następujących terminach: 

 1. Wiosenny Bieg Między Mostami – 30.03.2019 r,
 2. Letni Bieg Między Mostami – 22.06.2019 r.
 3. Jesienny Bieg Między Mostami – 28.09.2019 r.
 4. Zimowy Bieg Między Mostami – 07.12.2019 r. 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY TERMINU 

POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI. 

Start i Meta – Ośrodek Wodno – Sportowy ; Wiata Festynowa ul. Spacerowa 24 w Bolesławcu 

- godz. 09:00 Otwarcie biura zawodów - godz. 09:50 Uroczyste otwarcie imprezy - godz. 10:00 Nordic Walking – marsz rekreacyjny 4321 m - 1 pętla - godz. 10:05 Bieg krasnala ok. 250 m - godz. 10:05 Biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach 

I kat. (6–7 lat ) ok. 250 m II kat. (8–9 lat ) ok. 250 m III kat. (10–12 lat ) ok. 1000 m IV kat. (13–15 lat) ok. 1000 m - godz. 11:00 BIEG GŁÓWNY 4321 m - 1 pętla 

Losowanie nagród rzeczowych – po zakończonych biegach. 

 1. PATRONAT HONOROWY 

Prezydent Miasta Bolesławiec 

 1. UCZESTNICTWO 
 2. Uczestnikami mogą być wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania, zarówno amatorzy, jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe. - bieg krasnala do 5 lat (podział na chłopców i dziewczęta) - bieg dla dzieci od 6 do 15 lat w 4 kategoriach wiekowych (podział na chłopców i 

dziewczęta) - bieg główny od 16 lat w 4 kategoriach wiekowych (podział na mężczyzn i kobiety) - Nordic Walking wiek dowolny 

 1. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów 
 2. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegach. W przypadku braku badań lekarskich uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność (dotyczy to indywidualnych zgłoszeń pełnoletnich uczestników ). 
 3. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. szkoła, stowarzyszenie) za sprawdzenie badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup. 
 4. Uczestnik powinien posiadać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem. 
 5. OPŁATY 

Udział w biegach - bezpłatny. 

 1. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeniowych do pobrania: - ze strony www.mosir.boleslawiec.pl. - w Biurze Organizacyjnym MOSiR przy ul. Spółdzielczej 2 w Bolesławcu 

Zgłoszenia można przesłać pocztą elektroniczną pod adresem email: zawody@mosir.boleslawiec.pl lub osobiście w biurze organizacyjnym do godz. 15:00 piątku poprzedzającego poszczególny bieg. 

Zgłosić się można w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godzinach: - bieg krasnala, bieg dzieci i młodzieży od 9.00 do 9.50. - bieg główny od 9.00 do 10.50. - marsz rekreacyjny od 9.00 do 9.50. 

Zgłosić się można elektronicznie pod adresem: 

Link do zapisu elektronicznego w regulaminie poszczególnego biegu z edycji. 

- Weryfikacja zgłoszeń: w dniu imprezy przy odbiorze numerów startowych. 

 1. KATEGORIE WIEKOWE 
 2. Bieg główny: 

- indywidualna w kategoriach wiekowych: 

K – I 16-27 lat M – I 16-27 lat K – II 28-39 lat M – II 28-39 lat K – III 40-49 lat M – III 40-54 lat K – IV 50 lat i więcej M – IV 55 lat i więcej 

 1. Bieg krasnala - dzieci do lat 5. 
 2. Bieg dzieci i młodzieży 

Dz,Ch I kat. 6 – 7 lat Dz,Ch II kat. 8 – 9 lat Dz,Ch III kat. 10 – 12 lat Dz,Ch IV kat. 13 – 15 lat 4. O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia (o pełnoletniości zawodnika data 

urodzenia). 

 1. TRASA I DYSTANS 
 2. Bieg Główny Charakter imprezy rekreacyjny. - dystans: 4321 m Bobrową Ścieżką Biegową - trasa: Trasa crossowa, tereny zielone, zalesione, teren zróżnicowany. Nawierzchnia szutrowa, ziemna. Trasa wiedzie wzdłuż ścieżki biegowej, 
 3. Bieg krasnala 

- trasa biegowa OWS – ok. 250 m 3. Bieg dzieci 

- kat. I,II – trasa biegowa OWS – ok. 250 m - kat. III, IV – trasa biegowa OWS – ok. 1 km 

 1. KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU BIEGÓW 

W każdym biegu w ramach edycji zawodnik zdobywa punkty wg. następującego klucza: 

miejsce punkty 1 100 2 80 3 60 4 50 5 45 6 40 7 36 8 32 9 29 10 26 11 24 12 22 13 20 14 18 15 16 16 15 17 14 18 13 19 12 20 11 

21 10 22 9 23 8 24 7 25 6 26 5 27 4 28 3 29 2 30 i kolejne 1 

O ostatecznej lokacie zawodnika w klasyfikacji generalnej całego cyklu decyduje suma punktów uzyskanych przez zawodnika w biegach rozgrywanych w ramach cyklu. Zawodnik, który brał udział we wszystkich 4 biegach otrzymuje premie punktową w wysokości 100 pkt. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności decyduje: - ilość udziałów w biegach, - ilość najlepszych miejsc w edycji. 

 1. Klasyfikacja Szkół Podstawowych 

- warunkiem sklasyfikowania szkoły jest udział w minimum 3 biegach (minimum 7 zawodników którzy ukończyli bieg) - każdy uczestnik punktowany zgodnie z punktacją indywidualną. Ilość zdobytych punktów dla szkoły w danym biegu to suma zdobytych punktów indywidualnie. Im więcej startujących zawodników z danej szkoły większa szansa na zdobycie I miejsca. 2. Klasyfikacja Przedszkoli - warunkiem sklasyfikowania przedszkola jest udział w minimum 3 biegach (minimum 7 zawodników którzy ukończyli bieg) - każdy uczestnik punktowany zgodnie z punktacją indywidualną. Ilość zdobytych punktów dla przedszkola w danym biegu to suma zdobytych punktów indywidualnie. Im więcej startujących zawodników z danego przedszkola większa szansa na zdobycie I miejsca. 

 1. Klasyfikacja rodzinna Drużyna ,,rodzina” składa się z co najmniej dwóch osób. Minimalny skład drużyny musi być niezmienny przez całą edycję biegów. Punkty do klasyfikacji rodzinnej są przepisywane z klasyfikacji wiekowej, w której wszyscy poszczególni członkowie rodziny brali udział. O ostatecznym miejscu w klasyfikacji generalnej całego cyklu decyduje suma punktów uzyskanych przez rodzinę w biegach rozgrywanych w ramach cyklu. Drużyna rodzinna, której wszyscy zgłoszeni członkowie brali udział we wszystkich 4 biegach otrzymuje premię punktową w wysokości 100 pkt. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności decyduje: - ilość udziałów w biegach (ilość osób x ilość startów). 
 2. NAGRODY 

Losowanie nagród rzeczowych – po każdym zakończonym biegu danej edycji biegów. W każdym biegu zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal oraz certyfikat uczestnictwa. 

W klasyfikacji generalnej nagrody przyznane będą po zakończeniu edycji biegów i wręczone na Gali – podsumowania Biegów Między Mostami ,,Cztery Pory Roku – Biegaj z MOSiR” Edycja 2019 w styczniu 2020 roku. 

 1. Bieg główny: 

- Kobiety w poszczególnych kategoriach: I miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa II miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

- Mężczyźni w poszczególnych kategoriach: I miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa II miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

 1. Bieg krasnala - dzieci do lat 5 z podziałem na chłopcy i dziewczęta; I miejsce – statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa II miejsce – statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa III miejsce – statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa IV miejsce - statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa V miejsce - statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa 
 2. Bieg dzieci z podziałem na chłopcy i dziewczęta: I kat. 6 - 7 lat I miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa II miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

II kat. 8 – 9 lat I miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa II miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

III kat. 10 – 12 lat I miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa II miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

IV kat. 13 – 15 lat I miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa II miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

 1. Klasyfikacja Szkół Podstawowych 

– grupowa (minimum 7 osób w 3 biegach ) I miejsce – 2 wejścia na Basen – Termy z opiekunem – grupa 30 osób. 

 1. Klasyfikacja Przedszkoli 

– grupowa (minimum 7 osób w 3 biegach ) I miejsce – 2 wejścia na Basen – Termy z opiekunem – grupa 30 osób. 

 1. Klasyfikacja rodzinna 

I – III miejsca - rodzinny wstęp na Basen - Termy 

 1. FINANSOWANIE 

Impreza finansowana ze środków: - Gminy Miejskiej Bolesławiec, - sponsorów, - środków własnych organizatorów. 

 1. ŚWIADCZENIA DODATKOWE 

Wszystkim zawodnikom biorącym udział w imprezie organizator zapewnia: - opiekę medyczną. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 2. Wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulek z przodu na 

piersi. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy oraz za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie biegu przed i po imprezie. 4. Uczestnicy biegów uznają wyłączenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów za szkody wszelkiego rodzaju. Nie będą wysuwali roszczeń przeciwko organizatorom, jeżeli przez udział w biegu doznają strat lub uszkodzeń ciała. 5. Organizator informuje o możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy i kibice imprezy, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę wchodząc na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji. 6. Uczestnicy biegów wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji zawodów oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacji projektu. 7. Start w biegach odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. 8. Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny biegów. 9. Biegi odbędą się zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z regulaminami poszczególnych 

biegów w rozgrywanym cyklu.. 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biegów. 

 1. OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bolesławcu na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe: Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą ul. Zgorzeleckiej 52, u59 -700 Bolesławiec; Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych (kontakt: MOSiR w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52, 59 -700 Bolesławiec, telefon 075 732 38 86, e-mail (sekretariat@mosir.boleslawiec.pl). Cele przetwarzania danych: Cele przetwarzania danych MOSiR wynikają z realizacji zadań ustawowych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miasta Bolesławiec. Podstawę prawną przetwarzania stanowi ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o sporcie oraz inne akty prawne zobowiązujące Administratora do przetwarzania danych osobowych. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji biegu z cyklu ,,Cztery Pory Roku -biegaj z MOSiR 2019” oraz przyznania i wydania nagród. 

Informacja o odbiorcach danych: Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią. Odbiorcami Państwa danych mogą być użytkownicy strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu na portalu społecznościowym Facebook. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane w mediach. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich polach emisji. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego: nie dotyczy. Okres, przez które dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania danych osobowych w MOSiR wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu działania archiwów zakładowych a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacja o warunkach zgodności przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje Administratora do pozyskania i przetwarzania takich danych. Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: nie dotyczy. 

Data dodania: 2019-09-21 13:12:02
Data edycji: 2019-09-21 13:13:22
Ilość wyświetleń: 600

Kalendarz

E-bezpieczeństwo

NASZE  DZIAŁANIA

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Bezpieczny czat internetowy:

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej