Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ŚRODKI FINANSOWE NA DODATKOWE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW PO POWROCIE DO SZKÓŁ Z NAUKI ZDALNEJ

Szanowni Rodzice,


na podstawie § 10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru):

 

- język polski (kl. 4-8),

- matematyka (kl. 4-8),

- język niemiecki (kl.5),

- historia (kl.5),

- chemia (kl.8),

- fizyka ( kl.8).


Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyoddziałowa lub międzyklasowa). Zajęcia odbywać się będą po lekcjach. Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają do dyrektora szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie do 30 sierpnia 2021 r. 


Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.

Plik deklaracji do pobrania znajduje się poniżej.

DEKLARACJA

 

                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                        Edyta Górczak

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/srodki-finansowe-na-dodatkowe-zajecia-wspomagajace-dla-uczniow-po-powrocie-do-szkol-z-nauki-zdalnej

Data dodania: 2021-08-21 09:29:08
Data edycji: 2021-08-21 21:01:07
Ilość wyświetleń: 531

Kalendarz

E-bezpieczeństwo

NASZE  DZIAŁANIA

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Bezpieczny czat internetowy:

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook