Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

OTRZYMALIŚMY ODZNAKĘ SZKOŁY eTWINNING !

OTRZYMALIŚMY ODZNAKĘ SZKOŁY eTWINNING !

     Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu znalazła się wśród 55 szkół, które w tym roku otrzymały Odznakę Szkoły eTwinning. Nauczycielki naszej szkoły- p. Dorota Stanałowska, Agnieszka Bednarska, Jolanta Wierzbicka, Barbara Dolecka i Danuta Dereszyńska- współpracujące z eTwinning, prowadzące projekty, swoją pracą, zaangażowaniem przyczyniły się do tego sukcesu. Gratulacje!

     Zdobywanie odznaki Szkoła eTwinning to proces ukierunkowany na rozwój, którego elementy można obiektywnie ocenić i składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy to automatyczne sprawdzenie trzech następujących punktów:

  • szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat,
  • podczas składania wniosku, ze szkołą powiązanych jest co najmniej dwóch nauczycieli aktywnych w eTwinningu,
  • nauczyciel jest uznawany za aktywnego, jeśli założy własny projekt lub przyłączy się do aktywnej współpracy, lub w rozpatrywanym okresie weźmie udział w wydarzeniu online, learning event lub seminarium online,
  • zrealizowano europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości (w ciągu ostatnich dwóch lat licząc wstecz od daty składania wniosku o odznakę).

Etap drugi polega na wypełnieniu formularza samoewaluacyjnego wspomnianego wyżej, z uwzględnieniem następujących sześciu kryteriów:

  • Kryterium A.- Szkoła musi zademonstrować działania, które dowiodą świadomości nauczycieli/uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
  • Kryterium B.- Szkoła musi zademonstrować istnienie aktywnej współpracy pomiędzy grupą trzech lub więcej nauczycieli z danej szkoły w ramach działań
  • Kryterium C.- Szkoła musi pokazać, że przynajmniej dwie grupy uczniów w szkole są zaangażowane w projekty eTwinning.
  • Kryterium D.- Szkoła musi pokazać, że przynajmniej dwóch nauczycieli aktywnie działających w eTwinningu wzięło udział w przynajmniej jednym wydarzeniu edukacyjnym, i że wnieśli oni wkład na rzecz strategicznego rozwoju szkoły.
  • Kryterium E.- Szkoła musi publicznie pokazać swoje zaangażowanie w eTwinning. Może to uczynić np. poprzez pokazanie logo i/lub poprzez opisanie swoich działań w eTwinningu na stronie szkoły lub może to być „dowód” w postaci materiałów promocyjnych szkoły/dokumentu dotyczącego polityki szkoły.
  • Kryterium F.- Szkoła musi dowieść, że w roku, w którym przyznano odznakę Szkoła eTwinning w szkole lub w lokalnej społeczności odbyły się działania promocyjne na rzecz eTwinningu.

     Nasza szkoła przedstawiła materiały świadczące o spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów, które zostały potwierdzone przez dyrektora szkoły.

     Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej szkoły, by na bieżąco śledzić działania projektowe związane z eTwinning: http://www.sp5.boleslawiec.eu/.

Data dodania: 2021-03-27 14:05:17
Data edycji: 2021-03-27 14:05:36
Ilość wyświetleń: 1046

Kalendarz

E-bezpieczeństwo

NASZE  DZIAŁANIA

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Bezpieczny czat internetowy:

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej