Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową 2018

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową 2018

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową 2018

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury- Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec.

 2. Temat konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej z uwzględnieniem tradycji Bożego Narodzenia.

 

 1. Celem konkursu jest:

 • zachowanie tradycji tworzenia Szopek Bożonarodzeniowych

 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych

 • rozwijanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych

 • ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczestników wobec sztuki oraz tradycji

kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia

 

Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe.

 1. Prace oceniane będą w 4. kategoriach:

I – prace grup przedszkolnych

II – prace grup ze szkół podstawowych

III – prace grup ze szkół ponadpodstawowych

IV – prace wykonane przez osoby dorosłe

3.Zgłoszenia grup ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych dokonuje dyrektor szkoły lub nauczyciel - opiekun grupy.

 

4.Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.

 

5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie naruszyć konstrukcji szopki przy jej montażu na wystawie pokonkursowej, która czynna będzie dla zwiedzających od 14.12.2018 r. do 07.01.2019 r. Ratusz.

 

6. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres – w przypadku osób dorosłych; w pozostałych przypadkach - nazwę przedszkola lub szkoły, nazwę grupy, imiona i nazwiska członków grupy, imię i nazwisko opiekuna, adres, nr telefonu.

 

7. W przypadku zgłoszenia szopki o szerokości/długości podstawy powyżej 100 cm

Organizator prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

 • Szopkę należy dostarczyć do 11.12.2018 r. do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki (pok. A9, I piętro), pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec.

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 21.12.2018 r. podczas Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości 2018. Uczestnicy konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o terminie wręczenia nagród osobnym pismem.

Za pozostawioną szopkę uczestnicy otrzymają rewers, na podstawie którego będą mogli odebrać swoją pracę po zakończeniu Konkursu i prezentacji prac od 08.01. do 11.01.2019 r. Prace nieodebrane w tym terminie zostaną poddane utylizacji. Odebranie prac z BOK - MCC odbywać się będzie na koszt osób wykonujących daną szopkę.

 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie i nadesłanie szopek po terminie

oraz uszkodzenie ich podczas transportu.

10. Organizator zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach i materiałach promujących Konkurs i działania Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki.

11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem niniejszego konkursu a także z jego akceptacją.

 Ocena i nagrody

  1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

  2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu

 • opracowanie, dobór i wykorzystanie materiałów

 • motywy regionalne

 • samodzielność w wykonaniu pracy

 • estetyka pracy

 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, technika)

  1. Komisja Konkursowa oceni szopki w czterech ww. kategoriach.

  1. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej Organizatora konkursu.

  2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia z klauzulą informacyjną

 

 

Sprawę prowadzi: Ewa Sondaj, tel. 75 645 32 93, e – mail organizacja@bok.boleslawiec.pl

Data dodania: 2018-12-09 00:29:21
Data edycji: 2018-12-09 00:30:53
Ilość wyświetleń: 859

Kalendarz

E-bezpieczeństwo

NASZE  DZIAŁANIA

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Bezpieczny czat internetowy:

https://brpd.gov.pl/sos-czat/

Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook