Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Aktywna tablica

 • O PROGRAMIE:

  Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia
  w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się
  w nowocześnie wyposażonej szkole.
  19 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
  Celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
  Więcej:-https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html
   -http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001401 • MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY

  We wrześniu 2019 roku została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach programu "Aktywna Tablica".

  Szkoły, które będą uczestniczyć we współpracy:
  - Szkoła Podstwawowa nr 1 w Bolesławcu
  - Szkoła Podstwawowa nr 3 w Bolesławcu
  - Szkoła Podstwawowa nr 4 w Bolesławcu

  Zadania Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne:
  - Udział nauczycieli ( minimum jeden nauczyciel) w min. trzech spotkaniach w ramach Sieci.
  - Zorganizowanie co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
  - Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz udostępnianie,
  w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.


 • SCENARIUSZE LEKCJI Z UŻYCIEM TABLICY MULTIMEDIALNEJ:
Data dodania: 2019-09-03 18:40:40
Data edycji: 2020-07-02 14:01:08
Ilość wyświetleń: 428

Kalendarz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook