Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Katyń - Ocalić od zapomnienia

Nasza szkoła przystąpiła do programu ”Katyń-ocalić od zapomnienia”, którego honorowy patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz biskup warszawsko-praski abp Sławoj Leszek Głódź.

 

Celem programu jest posadzenie w parkach, na skwerach itp. 21.473 „Dębów Pamięci”.

Jeden Dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

Uczestnicy projektu zobowiązują się do opieki nad Dębem oraz upamiętnienia na terenie placówki oficera, ofiary zbrodni i w miarę możliwości do dotarcie do życiorysu wybranej ofiary.

Uczestnicy deklarują chęć wzięcia udziału w akcji po rejestracji otrzymują numer oraz nazwisko z listy katyńskiej.

Starają się oni o pozyskanie sadzonek dębów i z władzami lokalnymi ustalają miejsce, gdzie Dąb zostanie posadzony.

Przy Dębie winna być umieszczona informacja – komu Dąb został poświęcony.W kwietniu tego roku na terenie szkoły zostanie posadzony właśnie taki Dąb, który jest uhonorowaniem plutonowego Aleksandra Kłosa (ojca naszej emerytowanej nauczycielki Pani Ireny Kłos), zamordowanego w 1940 r. w Katyniu.

 

Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach - ofiarach zbrodni katyńskiej - autorzy projektu pragną uświadomić jego uczestnikom i realizatorom trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.

Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu.

Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć o ofiarach-bohaterach, wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych ról w dorosłym życiu: kształtując postawy patriotyczne, uczyć będzie zdolności postrzegania i kojarzenia, obudzi ciekawość poznawczą i żądzę poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady.

Za motto projektu przyjęte zostały słowa Jana Pawła II: „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.

 

6

 

11 maja 2011 r. w ramach programu „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, w Miejskim Zespole Szkół nr 1 został posadzony Dąb Pamięci, poświęcony plutonowemu Aleksandrowi Kłosowi. 

Data dodania: 2018-10-28 19:12:49
Data edycji: 2018-10-28 21:11:38
Ilość wyświetleń: 557

Kalendarz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Projekty

Projekty:
Więcej informacji

Przydatne adresy

strony, linki, samokształcenie...
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook